Stowarzyszenie Promocji Muzyki Kameralnej Musica Minima powstało w 2015 r.

Jego głównym celem jest promowanie polskiej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kameralnej. Stowarzyszenie pragnie wspierać działalność zespołów kameralnych i pobudzać je do aktywności twórczej i edukacyjnej, zwłaszcza za pośrednictwem współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i placówkami edukacyjnymi.

Prezes Stowarzyszenia: Sławomira Raczyńska
Wiceprezes: Marek Raczyński
Skarbnik: Jadwiga Maria Niemier

Kontakt: +48 604 603 750

Statut