Zespół Wokalny Minimus

Zespół Wokalny Minimus powstał w listopadzie 2010 roku. W jego skład wchodzą doświadczeni śpiewacy związani od wielu lat z poznańskim środowiskiem chóralnym. Swoje umiejętnoœci wokalne doskonalili współpracując m.in. z „Poznańskimi Słowikami” Stefana Stuligrosza, Chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chórem Kameralnym Musica Viva, czy Poznańskim Chórem Kameralnym.

Repertuar zespołu skoncentrowany jest na wokalnej muzyce epoki renesansu i baroku. Śpiewacy chętnie wykonują równie¿ utwory kompozytorów współczesnych, odwołujące się do ducha wspomnianych epok, czego przykładem są prawykonania chóralnych utworów a cappella.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest Sławomira Raczyńska, absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej. W roku 2009 ukończyła z wyró¿nieniem klasę dyrygentury chóralnej prof. Marka Gandeckiego, rok wczeœniej zdobywając II miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych.

Zespół Wokalny Minimus, będąc gościem wielu festiwali, z powodzeniem koncertuje na terenie całego kraju. Wykonawcy przywiązują wagę zarówno do wysokiego poziomu artystycznego jak i głęboko przemy ślanej dramaturgii koncertów. Stanowi to niewątpliwie znak rozpoznawczy zespołu.

Skład zespołu:

  • Jadwiga Chałupka
  • Marta Jodko
  • Maria Urbanek
  • Sławomira Raczyńska
  • Sonia Wronkowska
  • Bartosz Adamczewski
  • Marek Raczyński
  • Stanisław Bręczewski
  • Szymon Ratajczak