Chrystus początek i koniec. Te słowa wypowiadane podczas Liturgii Światła stają się symbolem przejścia z mroku do światła, ze śmierci do życia.

„Christus principium et finis” to koncert muzyki sakralnej, będący opisem kolejnych wydarzeń roku liturgicznego. Pełna oczekiwania muzyka Adwentu i Bożego Narodzenia, przemienia się w wielkopostne, przesycone cierpieniem pieśni, by w finale rozbrzmieć radosnym, wielkanocnym Alleluja. Repertuar stanowi kalejdoskop muzyki renesansu, baroku, romantyzmu oraz dzieł XX i XXI wieku.

W programie koncertu utwory sakralne o różnorodnej tematyce, autorstwa m.in.:

  • Wacława z Szamotuł
  • Giovanniego Pierluigiego da Palestriny
  • Carlo Gesualdo
  • Giovanniego Gabrielego
  • Francisa Poulenca
  • Marka Raczyńskiego
  • Johna Tavenera
  • Nonoya Diestro